(+374 10) 46-60-62

0039, Երևան, Չեխովի փող., 48/27 շենք

Գ.Թ. N ԲՄԳ - 00055
Տրված է 21/12/2016թ. - անժամկետ

Օն Կլինիք-Անի

Միջազգային բժշկական կենտրոնների ցանց

Կա խնդիր, կա լուծում...
  • ...ՕՆ ԿԼԻՆԻՔ-ԱՆԻ...
  • ...Միջազգային բժշկական կենտրոնների ցանց
  • Կա խնդիր, կա լուծում...

Բաժանմունքներ

Մաշկա-կոսմետոլոգիայի բաժանմունք

Մաշկը հանդիսանում է մարդու ամենամեծ օրգանը: Նա մշտապես ենթարկվում է շրջակա միջավայրի ազդեցությանը, ինչպես նաև կազմում է օրգանիզմի հետ մեկ ամբողջություն:Մաշկը հաճախ արտացոլում է ամբողջ օրդանիզմի վիճակը և նրանում եղած հիվանդությունները: Մաշկային երևույթները մասնակիորեն կապված են արտաքին ֆակտորների ազդեցության հետ:
«Օն Կլինիք-Անիե միջազգային բժշկական կենտրոնի մաշկա-կոսմետոլոգիայի բաժանմունքում պացիենտների կոնսուլտացիան ներառում է զննում,ախտորոշում, հետազոտությունների սխեմայի կազմում, բուժման մեթոդի ընտրում բժիշկ մաշկաբան-կոսմետոլոգի կողմից:

 

Բաժանմունքի հիմնական ուղվածությունը

  • Պզուկային ցանավորման բուժում
  • հետպզուկային պիգմենտացիայի բուժում
  • պիլինգներ քիմիական, կոռալլային
  • տարիքային փոփոխությունների վերացում
  • մաշկի որակի և ստրուկտուրայի լավացում
  • պլաստիկ վիրահատություններից հետո հետվիրահատական վերականգնում դեղորայքով և կոսմետիկ միջոցներով
  • պապիլոմաների կոագուլյացիա…

Մեզոթերապիա
Մեզոթերապիան- դա միկրոդոզաներով դեղամիջոցների ներմաշկային սրսկումներն են մաշկի և ենթամաշկային ճարպաբջջանքի փոփոխությունների կորեկցիայի նպատակով: Մեզոթերապիա բառը ունի հունական ծագում և նշանակում է «մեզո»-միջին, «թերապիա»-բուժում:


Կոնտուրային պլաստիկա

Դա դեմքի ոչ վիրահատական կորեկցիան է, որի ժամանակ կատարվում է ֆիլլեռների ինյեկցիաներ մակերեսային, միջին կամ խորը շերտերի:

Ֆիլլեռներ-Restyline, Perfectaderm և այլն, որոնց հիմքում ընկած է հիալուրոնաթթուն` հոմոգեն գելի տեսքով: Պրոցեդուրայի էֆֆեկտը տևում է 6 - 12 ամիս, դա կախված է ինյեկցիայի տեղից, մաշկի տիպից և ֆիլլեռների ինյեկցիայի քանակից:

Խոսում են մեր մասին

դիտել բոլորը